PBD presenteert dorpsplan op 13 mei

Dedemsvaart – De 29-jarige Ronald Zwiep is toegetreden tot het bestuur van Plaatselijk Belang. Hij neemt de plaats in van Hilda Kist. Het bestuur ziet haar node vertrekken, zo liet PBD voorzitter Meine Fernhout dinsdagavond weten tijdens de jaarvergadering van de belangenvereniging.

De jaarvergadering werd, waarschijnlijk vanwege de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Juventus, mondjesmaat bezocht. Met amper dertig belangstellenden werd het desondanks een informatieve en inspirerende avond, waarbij de voorzitter aankondigde op 13 mei een algemene presentatie te houden van het dorpsplan, waar het afgelopen met veel inzet en energie aan gewerkt is.

Naast het dorpsplan heeft PBD in het afgelopen jaar nog tal van andere zaken opgepakt, zoals aanpassing van het hondenbeleid. In dit verband zijn er onder andere nieuwe hondenspeelplaatsen gerealiseerd. Willy Vrielink zette in dit verband vraagtekens bij het realiseren van een strandje bij de Kotermeerstal, waar honden vrijelijk te water kunnen. Naar de mening van Vrielink slecht voor de vorming van blauwalg, waar de Kotermeerstal regelmatig mee te maken heeft. Henk IJmker vroeg, zoals wel vaker de laatste jaren, aandacht voor het maaibeleid van de gemeente en onderstreepte het belang van behoud van bloemrijke bermen.

Na de jaarvergadering hield Ferenc van Damme een lezing over de snel veranderende samenleving en de rol van organisaties als PBD daarin. Wat is uw toegevoegde waarde nog? PBD gaat de komende jaren met het antwoord op die vraag ongetwijfeld aan de slag. Duidelijk is al wel dat de rol van inwoners in de samenleving steeds belangrijker wordt en  dat haar zeggenschap bij het maken en uitvoeren van beleid alleen maar toe zal nemen.