Wethouder krijgt dorpsplan van baron

Dedemsvaart - Ruim zestig belangstellenden hebben maandagavond de presentatie van het Dorpsplan bezocht. Bij die gelegenheid werd het eerste exemplaar van het plan door Maus Westerbaan als Baron van Dedem, aangeboden aan gebiedswethouder Alwin te Rietstap. Hij prees met name de samenwerking van de diverse betrokken organisaties en wees op het belang van initiatieven vanuit de samenleving.

De totstandkoming van het dorpsplan is een gezamenlijke inspanning van Plaatselijk Belang, Industrie Kring, Historische Vereniging, DMC, Promotiestichting en Stichting Dedemsvaria.  Vertegenwoordigers van die koepels waren bij de presentatie, maar ook een aantal belangstellende inwoners liet zich informeren over de aandachtspunten en actiepunten voor het eigen dorp.

Dorpsraad

Om een indicatie te krijgen hoe de stemming onder de bezoekers lag, werd een kleine meting gehouden. Met behulp van de telefoon konden aanwezigen ter plekke hun stem uitbrengen op een aantal naar voren gebrachte stellingen. De stelling dat Plaatselijk Belang zich zou moeten omvormen tot een Dorpsraad werd door een ruime meerderheid van 28 personen met ja beantwoord. Dertien personen gaven aan dat de belangenvereniging draagvlak en toekomst heeft in haar huidige vorm en een viertal gaf er de voorkeur aan dat PBD als partij de politiek zou ingaan. 

Op de vraag waar Dedemsvaart zich als plaats voornamelijk moet inzetten gaf een ruime meerderheid te kennen te gaan voor behoud en kwaliteit. Inzet op groei of historisch karakter scoorden heel laag. Geen van de aanwezigen oordeelde dat Dedemsvaart een hechte gemeenschap is, maar wel een diverse gemeenschap. Het antwoord op een vraag over knelpunten in het winkelcentrum was duidelijk. Een meerderheid van de aanwezigen oordeelde dat er in dit verband meer aandacht moet komen voor verblijf en sfeer. 

Het was onder meer opmerkelijk hoe de verschillende presentaties een lans braken voor meer trots en enthousiasme ten aanzien van de tweede kern binnen de gemeente Hardenberg. 'Er liggen in elk geval meer dan genoeg uitdagingen voor de lokale organisaties om mee aan de slag te gaan,' aldus Meine Fernhout, voorzitter van Plaatselijk Belang na afloop van de geanimeerde bijeenkomst, waar nog lang over nagepraat werd onder het genot van een drankje. .