Gemeente Dalfsen koopt in het geheim woningen voor BAM

Dalfsen - De gemeente Dalfsen heeft vier woningen met een verkoopwaarde van 800.000 euro aan Den Hulst in Nieuwleusen gekocht om parkeergelegenheid voor de medewerkers van de Bam te kunnen realiseren. De transactie werd in de gemeenteraad onder de grootste geheimhouding besproken.

Op het verzoek om dit dossier in te mogen kijken over het hoe en waarom, werd onze correspondent geconfronteerd met het grote zwijgen. Een terugblik.

Als de bewoners aan De Hulst van de woningen met de nummers 104, 106 en 108 op een morgen in 2018 naar het kantoor van de notaris gaan om de verkoopakte van hun woningen te ondertekenen, kijken ze verbaasd op als in het kantoor een medewerker van het notariskantoor door de gemeente Dalfsen is gemachtigd om de koopakte te ondertekenen. Hun woningen worden zodoende gekocht door de gemeente.

Sloop

De bedoeling van de aankoop is en was duidelijk. BAM wil graag uitbreiding en heeft plannen om de voerfabriek om te bouwen tot kantoorruimte. De woningen moeten worden gesloopt en de ruimte moet veranderen in parkeerruimte.

Inmiddels is de voerfabriek veranderd in een prachtige kantooraccommodatie, de woningen zijn gesloopt en er is veel parkeerruimte. Uit gegevens, verstrekt door het kadaster, blijkt dat de woningen samen 800.000 euro hebben gekost. Vraag is: waarom koopt de gemeente drie woningen voor een totaal bedrag van 800.000 euro?

De vraag is simpel maar het antwoord juist moeilijker. Als eerste wordt de vraag gesteld aan een raadslid maar het antwoord is kort en krachtig: ‘Daar mag ik niets over zeggen, dat is in beslotenheid behandeld.’ De toverwoorden worden: geheimhouding en vertrouwelijkheid.

Na enkele raadsleden wordt wethouder André Schuurman bevraagd. Hij onderzoekt de vraagstelling en komt met de zelfde mededeling: ‘Ik mag er niets over zeggen’.

Dan maar op een andere manier de argumentatie boven water zien te krijgen door gebruik te maken de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De wethouder doet navraag en stelt vast: ‘Dan krijg je een zwart gelakt dossier.’ Na de wethouder wordt burgemeester Erica van Lente benaderd maar het resultaat blijft ongewijzigd. Uiteindelijk werd het college geconfronteerd met de tekst van dit artikel en werd gevraagd om een schriftelijke reactie.

Hierin geeft de gemeente aan dat het college op 18 juli 2017 besloot om mee te werken aan de uitbreidingsplannen van BAM. Het voornaamste doel was het behoud en uitbreiding van werkgelegenheid. Als BAM niet kon uitbreiden op de huidige locatie zou de kantoorfunctie verhuizen naar een andere locatie buiten de gemeente, met als gevolg een verlies van ongeveer 60 arbeidsplaatsen.

Naast behoud en uitbreiding van werkgelegenheid heeft het behoud en herstel van historisch erfgoed en opwaardering van de ruimtelijke omgeving van de locatie een rol gespeeld. De afspraak was dat de huidige locatie ruimtelijk opgewaardeerd zou worden, waarbij de cultuurhistorie van de locatie centraal stond (de opslagsilo en fabricage van veevoer). Hiermee is voorkomen dat de oude hallen in de toekomst leeg komen te staan en daardoor verpauperen.

Vertrouwelijk

De afspraken met de eigenaar van het bedrijfspand over deze transacties zijn vertrouwelijk tot stand gekomen met de gemeenteraad. Met de gemeenteraad is geheimhouding afgesproken.

‘Om de belangen van de eigenaar en de economische belangen van de gemeente te beschermen blijven wij waarde hechten aan deze vertrouwelijkheid’, aldus de gemeente.