75 jaar Vrijheid wordt gevierd met veel speciale evenementen

Ommen - In Stegeren wordt op Veteranendag, in het kader van de viering van 75 jaar Vrijheid, de dropping van materieel en personeel in WO II nagespeeld en zal er onder andere ook een militair orkest spelen. Het zijn slechts een paar van vele activiteiten waar de speciale Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid aan werkt. Activiteiten waar de gemeente Ommen in 2020 25.000 euro voor uittrekt.

De Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid wordt gevormd door de co-voorzitters Roos ter Beek en Frits Welink en de bestuursleden Harry Woertink, Piet Horinga, Alice van den Nieuwboer, Ronald Bakker en Hans van Bruggen. 'Het bestuur neemt opdrachten aan, begroot, betaalt, werft fondsen, doet de PR en communicatie, vult de website en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering. Maar ze doen het uiteindelijk met alle inwoners van de gemeente. Enthousiaste vrijwilligers en commissieleden, verenigingen en individuen, iedereen doet mee, kan meedoen. Elk van ons bestuur coördineert één evenement op één van de dagen. Heel werkbaar en bewezen effectief,' aldus.Harry Woertink, die de werkzaamheden tot nog toe op een rij zet: 

Website in augustus online 

'In november 2018 zijn diverse brainstormsessies georganiseerd op het gemeentehuis. Daar kwamen al veel enthousiastelingen op af en zijn er al diverse initiatieven gestart. Ook zijn de dagen voor de gemeente Ommen vastgelegd waarop we vieren, gedenken en herdenken. Daarnaast is de wens uitgesproken een educatief traject voor alle kinderen in Ommen te starten. Ook is er de wens een onderduikershol te maken voor educatiedoeleinden en rondleidingen. En een app te introduceren om tot in de verre toekomst de verhalen van toen te kunnen blijven vertellen: een app die je leidt naar de punten in Ommen met speciale betekenis in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Ook komt er een website komen, die op 15 augustus online gaat'.

Projectplan 

'Na diverse bestuursvergaderingen om de structuur van onze Stichting op te zetten, taken te verdelen en plannen te bespreken, was er op 14 mei een infosessie voor alle inwoners van de gemeente, die betrokken willen zijn bij de organisatie. Daar kwamen bijna 60 mensen op af. Daarnaast waren er nog 10 tot 15 personen die die avond niet konden, maar wel met ons gaan meedoen én er melden zich nog steeds mensen aan. De avond van 14 mei zijn evenementencommissies gevormd en de dagindelingen globaal uitgewerkt. Plannen zijn er te over, kwamen wij achter. Wij gaan nu dus keihard aan de slag met een projectplan, de begroting en een communicatieplan. Dat moet er begin deze zomer liggen. Zo kunnen wij op zoek naar fondsen, sponsoren, samenwerkingspartners, bedrijven én nog meer vrijwilligers; , vertelt Roos ter Beek verder.

Veel speciale dingen

Het programma voor de viering van 75 jaar vrijheid staat grotendeels in de steigers. Ook wordt gewerkt aan de invulling van de begroting.  Het V-fonds en de Provincie Overijssel hebben voor de activiteiten in 2020 elk vijf duizend toegezegd. Voorwaarde is wel dat de plannen overlegd worden én co-financiers gevonden worden. Daarom is het stichtingsbestuur erg blij met het door het gemeentebestuur voorgestelde bedrag van 25.000 euro. Een prachtige start om in onze gemeente volgend jaar 75 jaar vrijheid te vieren, te gedenken, te herdenken en om onze kinderen te laten leren van deze geschiedenis. Het worden prachtige dagen voor alle inwoners van onze gemeente', aldus Roos ter Beek. 'Hele speciale dingen volgend jaar zijn: zoals het vredesvuur vanuit Lemele en ontbijten op het Kerkplein op 11 april. Of op 5 mei sportieve festiviteiten voor kinderen, voorstellingen van koren, orkesten en bands. Of op 15 augustus, het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederlands Indië, een Pasar Malam en verhalenvertellers en muziekavond.