Buddy Project Hardenberg bevalt goed

Hardenberg - ‘Toen ik voor het eerst naar Nederland kwam, was ik bang om alleen naar sociale plaatsen zoals de bioscoop en cafés te gaan', geeft een bewoner van het AZC aan.

‘Taalproblemen, sociale verschillen, gebrek aan zelfvertrouwen liggen hieraan ten grondslag. Ik heb veel activiteiten met mijn buddy gedaan: de bioscoop, treinreizen, concerten, voetbal kijken, enz. Dit alles heeft me geholpen het probleem van sociaal isolement te overwinnen', gaf hij aan tijdens de evaluatie van het vierdde project. Het Buddy Project Hardenberg koppelt asielzoekers en statushouders aan een inwoner uit de gemeente Hardenberg voor de periode van 4 maanden om hen te helpen met de integratie in de samenleving. Tijdens de evaluatie van het vierde project kregen we ook diverse keren te horen van Nederlandse buddy’s, dat ze wonen in een omgeving met veel vooroordelen tegenover asielzoekers. Vaak wordt gedacht dat ze allemaal crimineel zijn en als gelukzoekers naar Nederland komen.

‘Door het Buddy Project hebben we nu ervaren dat het hele aardige mensen zijn met allerlei soms levensbedreigende moeilijkheden in hun land van herkomst. Ze zijn juist heel blijmoedig en positief en dankbaar dat ze in Nederland zijn. Ze verdienen al onze hulp en dat heb ik al heel veel mensen kunnen vertellen, hoe zo’n positieve ervaring dit voor mij is geweest en een verrijking om deze mensen te mogen leren kennen’, vertelt een van de Nederlandse buddy’s.

Wil jij ook wat betekenen voor een bewoner van het AZC? Wil jij als buddy aan de slag? Dat kan! Dinsdagavond 18 juni aanstaande is er voor de bewoners uit de gemeente Hardenberg een informatieavond in de Sjaloomkerk in Heemse, Hessenweg 57. Aanvang 20.00 uur. Het vijfde Buddy Project Hardenberg begint in september.