Project natuurwerkgroep de Reest zorgt voor bloeiende akkerranden

Oud-Avereest - Vanaf 2009 zaait de natuurwerkgroep de Reest samen met Landschap Overijssel oude en minder bekende landbouwgewassen in. Dit gebeurt op mooie plekjes in het Reestdal, in de omgeving van Oud-Avereest en vaak langs een wandelroute.

Sinds drie jaar is dit project uitgebreid met bloeiende akkerranden en een natuurakker. De natuurwerkgroep wil met dit werk onbekende granen onder de aandacht brengen. Het is leuk en leerzaam, zeker voor kinderen, om te zien hoe gewassen als rogge, haver, gerst, tarwe, spelt en boekweit groeien en bloeien. Infopaneeltjes vertellen over het gebruik van de gewassen.

Akkerbloemen

Het zijn niet alleen de stroken granen die de aandacht trekken. Net als vroeger kleuren de veldjes bont en blauw van akkerbloemen als korenbloem, klaproos, kamille, bolderik en gele ganzenbloem. De ingezaaide stroken liggen langs het graspad tussen de begraafplaats van Oud-Avereest en Den Westerhuis. Vlak bij de molen De Star in Balkbrug is een natuurakker ingezaaid. Hier zijn drie zomergranen gecombineerd met akkerbloemen als bleke klaproos, kamille, bolderik, korenbloem en gele ganzenbloem. De es is eigendom van Landschap Overijssel. Ook hier plaatste de natuurwerkgroep een infopaneeltje. Langs het fietspad ter hoogte van de Reestkerk in Oud/Avereest werd in april een akkerrand ingezaaid. Deze rand is nu erg kleurrijk en vanaf het fietspad goed te bekijken.

Meer biodiversiteit

In de laatste vijftig jaar is de biodiversiteit rondom de boerenakkers achteruitgegaan. Akkerbloemen zijn de meest bedreigde plantensoorten van ons land. Met het verdwijnen van deze groep planten zijn we veel kleur en variatie in het landschap kwijt geraakt. Net als een aantal soorten vogels en insecten die van deze kruiden afhankelijk zijn. Ingezaaide natuurakkers en bloemrijke akkerranden trekken veel vlinders, bijen, hommels en andere insecten. In de winter vinden vogels kneu, putter en patrijs er voedsel, want de akkers worden niet geoogst.