Gemeente biedt vrijwilligers uitje in De Voorveghter aan

Hardenberg - Dat vrijwilligers de smeerolie van onze samenleving vormen is alom bekend. Bijna elke club of vereniging bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Ook in de gemeente Hardenberg zijn veel vrijwilligers actief.

Al deze vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Als gemeente waarderen we het vele en diverse werk en de betrokkenheid van ‘onze’ vrijwilligers en daarom wil de gemeente deze waardering ook dit jaar graag expliciet laten blijken door de vrijwilligers een gratis voorstelling in Theater De Voorveghter aan te bieden. Omdat we binnen de gemeente Hardenberg met zeer veel vrijwilligers te maken hebben is er besloten een selectie te maken uit deze grote groep vrijwilligers. De keuze is gemaakt om de vrijwilligers die rond deze periode 12½, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk doen, in het zonnetje te zetten.

Als u binnen uw organisatie/vereniging vrijwilligers heeft die aan dit criterium voldoen kunt u deze aanmelden via het aanmeldingsformulier op www.hardenberg.nl onder zorg&welzijn/vrijwilligers. Graag per vrijwilliger een apart formulier gebruiken.

De criteria zijn:

• de vrijwilliger doet rond deze periode 12½, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk. Dit hoeft niet alleen binnen één organisatie te zijn geweest, maar het moet wel een (grotendeels) aaneengesloten periode zijn;

• het vrijwilligerswerk mag geen politiek karakter hebben;

• het aanmelden moet gedaan worden door het bestuur van de vrijwilligersorganisatie of vrijwilligerscoördinator van een professionele instelling;

• de vrijwilligersactiviteiten moeten plaatsvinden in de gemeente Hardenberg.

De formulieren kunnen tot uiterlijk 1 september terugsturen naar: Gemeente Hardenberg, ter attentie van Sandra Westra - waardering vrijwilligers, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg of mailen naar sandra.westra@hardenberg.nl. De vrijwilligers worden vervolgens persoonlijk benaderd en uitgenodigd door de gemeente Hardenberg.