De Gieteling huldigt vele kampioenen

Dedemsvaart/Balkbrug - De huldiging van de kampioenen was een belangrijk onderdeel bij de officiële opening van de jaarlijkse tentoonstelling van vogelvereniging De Gieteling donderdagavond. Het prestigieuze bondskruis, dat elk jaar in een andere hoofdgroep valt, is dit jaar naar de kleurkanaries gepigmenteerd gegaan en werd uitgereikt aan W. van den Enk.

Clubkampioen werd J. Boertjes na doortelling van de punten van de 5 beste vogels per inzender, met een totaal van 459 punten wat hem een zak vogelzaad opleverde, gesponsord door een plaatselijke sponsor. De wisselbeker, De Gieteling bokaal, werd uitgereikt aan J. Boertjes die hem een jaar in zijn bezit mag houden

De aanmoedigingsbeker, een beker voor de inzender die dit jaar voor het eerst met de tentoonstelling meedoet en van de nieuwe inzenders de hoogste punten heeft, werd door J.W. Tuinman gewonnen.

Ook werden door de bond beschikbaar gestelde bondsmedailles uitgedeeld aan de heren C.J. Ehlers, J. Jut, S. Stoeten en P. Haarman. Verder was er nog een beker voor de aangewezen vogel die door de eigenaar bij het inbrengen van de vogels wordt aangewezen waarvan hij/zij denkt de meeste punten te krijgen van de keurmeester, deze ging naar P. Haarman.

De overige kampioenen waren: Kampioen kleurkanaries ongepigmenteerd C.J. Ehlers / kooi 9 / 91 punten. Kampioen Kleurkanaries gepigmenteerd W. v.d.Enk / kooi 41 / 92 punten. Kampioen Australische prachtvinken J. Jut / kooi 68 / 91 punten. Kampioen Afrikaanse prachtvinken T. Kleiman / kooi 207 / 92 punten. Kampioen Grote Parkieten J. v.d.Heyden / kooi 176 / 92 punten. Kampioen Grasparkieten J. Boertjes / kooi 140 / 93 punten. Kampioen open klasse J. Wibier / kooi 205 / 93 punten.

De tentoonstelling van De Gieteling wordt tot en met zaterdag 9 november gehouden in het gebouw van postduivenvereniging Steeds Sneller aan de Lathyrusstraat. Bij de opening donderdagavond werd een uitgebreid woord van dank uitgesproken aan alle sponsoren, adverteerders en één ieder die heeft meegewerkt bij het tot stand komen van de tentoonstelling van dit jaar.

Vogelvereniging De Gieteling Dedemsvaart-Balkbrug houd haar tentoonstelling op vrijdag 8 november, tussen 13.00 uur en 22.00 uur, en op zaterdag 9 november, tussen 10.00 uur en 17.00 uur.  Op de tentoonstelling tonen de leden wat er het afgelopen kweekseizoen zoal is gekweekt.  Meer informatie over de vogelvereniging is te vinden op haar website www.vvdegieteling.nl