ChristenUnie: 'Snel actie op knooppunt Varssen'

Ommen/Balkbrug - Het knooppunt Varssen en de N48 tot de rotonde ten noorden van Ommen moeten worden aangepakt. Dat vindt de Statenfractie van de ChristenUnie: 'Voor de doorstroming is het uitermate gewenst om dat knelpunt op te lossen.'

De ChristenUnie constateert dat met het stilleggen van de plannen er veel verwarring, onzekerheid en onduidelijkheid is ontstaan. Het is zaak dat provinciale staten de komende weken met helderheid komen over de voortgang in dit slepende dossier. Voor de ChristenUnie blijft de ambitie staan om op het hele traject de ambitie van doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Door de motie Nijhoff c.s. moet een stap worden teruggedaan en versoberd. De ChristenUnie beschouwt dat als de nieuwe politieke realiteit, waarmee nu moet worden gedeald. Dat neemt niet weg  dat we de politieke ambitie houden om optimaal te verbeteren.

Tunnel Balkbrug

De terugval op de basisvariant vindt de ChristenUnie te smal. De partij deelt de opvatting, dat de aansluiting op de A28 en de aanpak van de spoorlijn Zwolle-Meppel hoge prioritiet dienen te krijgen en zo mogelijk met voorrang uitgevoerd moeten worden. Bovendien vraagt het kruispunt bij Dalfsen om een oplossing, zoals dat ook geldt voor de tunnel bij Balkbrug.

De ChristenUnie vindt de aansluiting bij Varssen en de N48 tot de rotonde in de politieke reacties tot nu toe onderbelicht. Die aansluiting zal een van de grootste knelpunten voor de doorstroming in het traject worden. Als die niet goed wordt meegenomen, leidt dat tot allerlei onbedoelde bijeffecten op de N377.

Verkeersveiligheid

Het is voor de ChristenUnie duidelijk dat de basisvariant alleen onvoldoende zal  zijn. Er is op zijn minst een stevige plus op de basisvariant nodig, willen we iets van de oorspronkelijke doelstelling en ambitie terugzien in de uitvoering. De ChristenUnie wil bovendien dat de verkeersveiligheid voldoende aandacht krijgt.

De ChristenUnie vindt bovendien dat de besluitvorming nu voortvarend ter hand moet worden genomen. De onzekerheid die wij nu bij aanwonenden waarnemen moet zo snel mogelijk worden weggenomen. Zij hebben met het oog op hun toekomst keuzes gemaakt. Daarom kan deze periode van onhelderheid niet te lang boven de weg blijven hangen.