Aanpak N340 en N377 komt dichterbij

Hardenberg - Het aanpakken van knelpunten in de N340 en N377 is weer een stap dichterbij gekomen. In de commissievergadering van woensdag 5 februari reageerde VVD-woordvoerder Monique van Haaf positief op een brief van Gedeputeerde Staten.

In december heeft de VVD bewust steun gegeven aan twee moties, die vaart in de verbetering moeten zetten. Ze garanderen bovendien eventueel overblijvende gelden ingezet worden voor verbetering van mobiliteit elders in de provincie. Gedeputeerde Staten hebben hierop gereageerd met een brief, waarin de mogelijke varianten worden uiteengezet.

‘Die blijven dicht bij de motie en de bijdrages in de Staten’, stelt Van Haaf tevreden vast. ‘Bovendien kunnen we nu ook wensen uit andere delen van Overijssel honoreren. Belangrijk is verder dat we een vervolgstap kunnen zetten, en niet meer hoeven wachten op een aangekondigde heroverweging later dit jaar, of fasering van de uitvoering.’

‘Bij de verdere besluitvorming nemen we de visie van de vele insprekers in de commissievergadering van 5 februari mee, maar ook de vele brieven en andere reacties die we hebben ontvangen, uit de gehele provincie Overijssel. Leidend daarbij is het verbeteren van veiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Tijdens de Statenvergadering van 19 februari zullen we die opdracht aan Gedeputeerde Staten meegeven. Daarbij houden we vast aan het basispakket, met daarin onder meer een goede aansluiting op de A28 bij Zwolle; en aan uitvoering van de motie-Pieper, die voorziet in de aanleg van een ongelijkvloerse kruising in Balkbrug', aldus Van Haaf.