Plaatselijk Belang blij met besluit N377

Balkbrug - Voorzitter Henk Hof van Plaatselijk Belang Balkbrug is tevreden met de beslissing van Provinciale Staten om toch een 'tunnel' voor de N377 in het centrum van Balkbrug aan te leggen. En dat ondanks de 100 miljoen euro bezuinigingen.

Na maanden van (politieke) strijd en onzekerheid hebben de Provinciale Staten van Overijssel woensdag jl. besloten dat er 100 miljoen euro bezuinigd moet worden op de N377 en N340. Het merendeel van de werkzaamheden zal wel doorgaan, maar in een veel soberder uitvoering dan voorheen werd aangenomen. Door honderd miljoen te besparen op de belangrijke wegen in Salland is er geld vrijgekomen om de tekorten in het openbaar vervoer aan te pakken en ook de N35, de weg Zwolle-Almelo, te verbeteren.

‘Als enige van de zogenoemde bouwstenen, projecten die bovenop de kosten voor de aanpak N340 komen, is de onderdoorgang in de motie opgenomen’, jubelt Henk Hof. De voorzitter van Plaatselijk Belang Balkbrug heeft zich in de achterliggende maanden hard gemaakt voor de ‘tunnel’ in het centrum van Balkbrug. ‘Die moet er absoluut komen om de doorstroom van het verkeer goed te laten verlopen. Dat scheelt niet alleen in de verkeersdrukte in het dorp, maar ook in de uitstoot van het schadelijke fijnstof.’

Veiligheid staat voorop

Ook is duidelijk geworden dat de maximumsnelheid op de N377 teruggebracht wordt naar 80 km. per uur. ‘Ik denk dat dit positief is omdat de doorstroming van het verkeer dan goed gegarandeerd is’, vervolgt Hof. Door de aanpassing van de snelheid hoeft er geen ongelijkvloerse kruising meer aangelegd te worden bij De Stouwe. Maar het werk is voor PB Balkbrug nog niet klaar. ‘We moeten nu weer gaan proberen de bushaltes en de oversteken tussen Nieuwleusen en Balkbrug te behouden. Maar ook daar staat de veiligheid voor iedere weggebruiker voorop’, aldus Hof. Hij weet dat de maximumsnelheid in Nieuwleusen verder teruggebracht wordt naar 50, dat het knooppunt Varssen verbeterd gaat worden, evenals de kruising met de Koesteeg ter hoogte van Dalfsen en de spoorwegovergang tussen Dalfsen en Zwolle.

‘Er moet nu een plan van aanpak opgesteld gaan worden’, vervolgt Hof. ‘Dit moet in april 2014 ter tafel gebracht worden. Maar ik hoop dat men ondertussen al vast begint aan de uitwerking plannen ondertunneling Balkbrug. Het zou toch mooi zijn wanneer men in de tweede helft van dit jaar hiermee kan beginnen.’