PB Balkbrug pleit opnieuw voor ‘Noordelijke Variant’ N377

Balkbrug – Plaatselijk Belang (PB) Balkbrug heeft de Provinciale Statenleden opnieuw een brief gestuurd over de N340/N377.

Reden hiervoor is dat er, volgens een brief van gedeputeerde Boerman aan de Statenleden, een budgetspanning van € 45 miljoen op het traject ligt. ‘Boerman wil de ontstane situatie met de Statenleden bespreken’, legt Henk Hof uit. ‘Dat gaat lastig worden, maar ook weer niet zo’n wonder want sinds de eerste besprekingen waarbij ook wij betrokken waren is dit al de derde coalitie die zich over dit lastige dossier moet buigen. De vele nieuwe Statenleden hebben niet de kennis van de lange voorgeschiedenis en worden daarom in een brainstormsessie deze week bijgepraat.’

Bang voor bezuinigingen

PB Balkbrug is bang dat er nu weer gesneden gaat worden in deelprojecten. ‘Het kan ook zijn dat de plannen gefaseerd worden aangelegd of dat deelprojecten worden geschrapt waardoor de oorspronkelijke doelen: doorstroming, leefbaarheid en veiligheid geheel worden losgelaten. Overigens, die doelstellingen worden ook met het oorspronkelijke plan van € 160 miljoen niet bereikt’, aldus PB Balkbrug.

Oplossing

De belangenorganisatie pleit er opnieuw voor om de ‘Noordelijke Variant’ weer op de agenda te zetten. ‘Deze biedt wel de oplossing voor de doelstellingen. Ons standpunt is: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, aldus Hof. Balkbrug levert graag de onderdoorgang in voor de ‘Noordelijke Variant’. ‘Dat hebben wij altijd aangegeven’, zegt de voorzitter die een afschrift van de brief aan de gemeenteraadsleden van Hardenberg, Ommen en Dalfsen heeft gestuurd.

Claims

Inmiddels heeft ook de gemeente Dalfsen aangekondigd de aanpak van de N340 bij de provincie aan de orde te stellen. Die gemeente zit niet te wachten op nog meer uitstel van de voorgenomen plannen, maar door diverse claims en kostenverhogingen is het uitstel zeer reëel. Een gedachte die door Henk Hof namens PB Balkbrug wordt gedeeld.

‘Wij hebben de indruk dat men eerst de aansluiting bij Hessenpoort op de A28 gaat aanpakken (de hoogspanningsmasten zijn in verband met het aan te leggen viaduct verhoogd en vervangen) en wat er daarna gebeurt moeten we maar afwachten. Het wordt volgens gedeputeerde Boerman wel 2018 wanneer de gunning plaatsvindt en dan moet er nog gestart worden. Wanneer dan eerst de N340 wordt aangepakt kan het nog wel vijf duren voordat de N377 wordt aangepakt, als die nog aangepakt wordt’, aldus de voorzitter.