PB Balkbrug schrikt van nieuwe cijfers Noordelijke Variant

Balkbrug – Plaatselijk Belang Balkbrug heeft woensdag een informatieve bijeenkomst georganiseerd over de N340/N377.

In eerste instantie was het overleg vooral bedoeld om de nieuwe provinciale statenleden bij te praten over de verschillende opties die in de loop der jaren de revue gepasseerd zijn.

‘We zijn inmiddels toe aan de derde lichting statenleden’, zegt Henk Hof, voorzitter van PB Balkbrug. ‘Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen alle details kent terwijl men binnenkort wel een beslissing moet nemen over de aanpassing van deze wegen en daarbij praat over veel gemeenschapsgeld.’

Geld bezorgde Hof en andere leden van PB Balkbrug een onverwachte middag, want amper een uur voordat de bijeenkomst in Het Trefpunt van start zou gaan ontving Hof een brief van de Provincie Overijssel. ‘Daarin wordt een bedrag genoemd voor de Noordelijke Variant, de optie die onze voorkeur heeft, die bijna honderd miljoen duurder uitvalt dan het bedrag waarvan wij altijd uitgegaan zijn.’

PB Balkbrug wist dat er een herberekening van de kosten zou komen, want dat had de provincie al in 2009 toegezegd, maar de nieuwe getallen vallen de belangenorganisatie rauw op het dak. ‘Dat kun je wel zeggen’, reageert Hof. ‘We zijn totaal verbijsterd en zetten onze vraagtekens bij de berekening. Zo wordt er onder meer gesteld dat er meer geld nodig is voor een goede aansluiting van de N340 bij de Hessenpoort, terwijl die aanpassing wel gewoon meegenomen is in de bekende tekeningen. De Noordelijke Variant was in 2009 een goed betaalbare optie, maar lijkt door deze cijfers fors duurder en dat kan er bij ons niet in.’

Ook worden de reeds gemaakte kosten bij het benodigde bedrag opgeteld. ‘Ook dat geeft een scheef beeld, want die bedragen moeten ook bij de andere opties geteld worden’, aldus Hof. Hij hoopt dat ook de provinciale statenleden het nieuwe bedrag nog eens kritisch willen bekijken. ‘Belangrijk is in ieder geval dat de Noordelijke Variant weer onderwerp van discussie is. Nu hopen dat het echt weer een keuzeoptie wordt.’

Zo ver is het nog niet, beseft ook Ab Dekker. ‘Het mooiste zou zijn wanneer men de hele problematiek weer opnieuw zou bekijken zonder vooringenomen standpunten. Dat men zou kijken naar de meest ideale optie en dan gaat bekijken hoe dat gerealiseerd kan worden.’

De informatieve bijeenkomst wordt door enkele ondernemers van transportbedrijven ook aangegrepen om hun belang nogmaals onder de aandacht van de provinciale politici te brengen. ‘Daarom ben ik blij dat deze middag zo goed bezocht is’, zegt Henk Hof. ‘Ook dat de gesprekken met de politici in een open sfeer verlopen. Nu is het aan hen om de beste optie voor de N340 en N377 te kiezen.’