De Bruggebouwers krijgen zegje bij voorstel tunnelplan Balkbrug

Balkbrug - De informatieavond van Facebook-groep de Bruggenbouwers wordt tot nader orde uitgesteld, omdat de initiatiefnemers zijn uitgenodigd door de provincie Overijssel om mee te denken en praten over de invulling van het centrum van Balkbrug.

Er is in de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven over het tunnelplan, maar heerst er vooral veel onzekerheid of dit plan nu wel of niet doorgaat. En zo ja, hoe gaat dat plan er dan uitzien nu de provincie Overijssel heeft besloten om een flinke besparing toe te passen op de plannen voor de N340 en N377.

De Bruggebouwers zijn door de provincie gevraagd om aanwezig te zijn tijdens een avond voor betrokkenen waarbij het voorstel aan de provinciale staten, bedoeld voor de Statenvergadering van 3 februari, op tafel komt te liggen.