Provincie praat klankbordgroep N377 bij

Balkbrug - De ambtelijke projectleiding N377 heeft de klankbordgroep bijgepraat en uitgelegd over welk voorstel de Provinciale Staten in februari een besluit moeten nemen.

Henk Hof: ‘Het voorstel is dat er 31 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld boven de 160 miljoen die al beschikbaar was om de meest belangrijke knelpunten  op de N340 en N377 op te lossen. In het voorstel is opgenomen: de onderdoorgang in Balkbrug, tussen Balkbrug en Nieuwleusen worden de huidige oversteken fietsoversteken (m.u.v. Sluis IV), de snelheid op dat traject gaat terug van 100 km. naar 80 km. en in Nieuwleusen wordt de snelheid verlegd van 70 km. naar 50 km..’

Overstreek bij Drogteropslagen

Naar aanleiding van vragen werd aangegeven dat aan de vormgeving van de onderdoorgang niets is veranderd en blijft zoals de visualisatie op de site van de Provincie Overijssel laat zien. Op de ondernemersbeurs in 2013 werd deze visualisatie ook getoond in de stand van PB Balkbrug.

Aanwonenden van Drogteropslagen waren verontwaardigd dat de oversteek daar blijft zoals die nu is. ‘De provincie gaat voor veiligheid en vindt oversteken zoals bij Drogteropslagen op een 100 km. weg onveilig en toch gebeurt er niets’, aldus een aanwonende. De aanpassing in Drogteropslagen zit in het optimalisatiepakket en kan, wanneer er aanbestedingsvoordeel is,  misschien nog worden meegenomen aldus de projectmanager van de Provincie. Eveneens in het optimalisatiepakket opgenomen zijn onder andere de op- en afritten bij de N48 in Balkbrug.

Brief aan statenleden

PBB heeft acht fracties van de Provinciale Staten gesproken en heeft  afspraken lopen met de overige drie fracties. In die gesprekken wordt duidelijk gemaakt waarom Balkbrug vindt dat de staten moeten kiezen voor het gedane voorstel. Ook de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg hebben in een brief de statenleden duidelijk gemaakt dat ook voor hen die keuze, uitgebreid met de aanpassing van het knooppunt Varsen, een must is.

Lees ook:
Gemeenten over N340/N48: 'Vergeet knelpunt Varsen niet'