'Maak positief verhaal van N377 en N340'

Dedemsvaart - De afgelopen zeven jaar heeft Plaatselijk Belang zich intensief beziggehouden met plannen van de provincie voor het veiliger en doelmatiger inrichten van de N377, van Slagharen tot De Lichtmis, en de N340 van Ommen tot Zwolle.

Dedemsvaart liet in dit verband weten een viertal knelpunten van belang te vinden; een viaduct bij de overgang Drogteropslagen, verbeteringen bij de rotonde N377/Industrieweg, een verkeerslichtinstallatie bij De Pol en een beter en veiliger aansluiting van de N48 met de N377.

Twee varianten

Het leek er allemaal in te zitten totdat PS vorig jaar, na jaren van constructief overleg over de verbeterplannen, besloot om het budget met honderd miljoen naar beneden bij te stellen. Momenteel liggen er nog twee varianten ter beoordeling voor, een plan van 160 miljoen en een iets uitgebreider plan van 191 miljoen. In beide aangepaste plannen komt Dedemsvaart evenwel niet meer voor. De verbeterplannen binnen haar grondgebied, waar met name oud-PBD-bestuurslid Willem Veerbeek en zijn opvolger Peter Schlepers zich sterk voor hebben gemaakt, zijn opgenomen in een zogeheten optimalisatiepakket.

Finalebesluit

Vooruitlopend op het finalebesluit van Provinciale Staten over de projectplannen op 17 februari aanstaande, laadde PBD zich vorige week nog eenmaal op om tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten, mede namens de DMC op dit onderwerp in te spreken. ‘Maak er na zeven moeilijke jaren een goed en positief verhaal van,’ zo bepleitte PBD-voorzitter Gerrit Schipper. Hij drong er bij de Staten op aan om tegelijk met de vaststelling van de projectplannen op 17 februari ook vast te leggen hoe er wordt omgegaan met de uitvoering van de plannen, die in het optimalisatiepakket worden genoemd. ‘Gebeurt dat niet, dan heb ik weinig vertrouwen dat de knelpunten worden opgelost,’ aldus Schipper.

Op grond van de discussie in de commissievergadering vorige week verwacht hij dat de Staten op 17 februari voor de variant van 191 miljoen zullen kiezen.