Provincie houdt infoavond over verbetering N377

Balkbrug - De provincie Overijssel presenteert dinsdag 8 maart in 't Trefpunt in Balkbrug de plannen om de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond de N340, N48 en N377 te verbeteren, zoals een tunnel in Balkbrug.

Een meerderheid van Provinciale Staten besloot op 17 februari om de plannen uit te voeren.

Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen belangstellenden tussen 16.00 uur en 20.00 uur de principeontwerpen bekijken. Op detailniveau kunnen zaken nog veranderen. Vertegenwoordigers van de provincie Overijssel en haar adviseurs zijn aanwezig om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden.

Keuze voor variant A

In december 2015 legden Gedeputeerde Staten een voorstel met twee varianten voor aan Provinciale Staten. Variant A voldeed aan de opdracht van Provinciale Staten om de N340/N48 en N377 te verbeteren in het kader van veiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Maatregelen zijn onder andere fietsoversteken op de N340 en N377, weefvakken en rotondes op de N48 en een onderdoorgang in Balkbrug.

Met variant B werd voldaan aan het budgettaire kader. De belangrijkste knelpunten rond de doorstroming worden hiermee opgelost, zoals de aansluiting met de A28 en de kruispunten bij Ankummerdijk, Koesteeg en Oudleusen West. De maatregelen van variant A zouden vervallen met een keuze voor variant B. De Staten kozen op 17 februari 2016 in meerderheid voor variant A en daarnaast ook voor extra budget om knooppunt Varsen aan te pakken en een fietstunnel onder de N48 te realiseren. Het totale budget bedraagt daarmee € 200 miljoen.

Nu Provinciale Staten een definitief besluit hebben genomen over de uit te voeren maatregelen kan gestart worden met de voorbereiding van de aanbesteding en het wijzigen van het Provinciaal Inpassingsplan. Volgend jaar start ProRail met de bouw van het viaduct over het spoor, waarna het hoofdcontract wordt aanbesteed. De verwachte eindoplevering van het project staat gepland voor 2023.

Naast Balkbrug worden ook in Dalfsen en Oudleusen infobijeenkomsten gehouden. Donderdag 10 maart in Het Roode Hert in Dalfsen en een week later in De Wiekelaar in Oudleusen. De aanvangstijden zijn hetzelfde als in Balkbrug.

Kijk voor meer informatie over de N340/N48 en N377 op www.overijssel.nl/n340n377.

Lees ook:
'Maak positief verhaal van N377 en N340'
Provincie praat klankbordgroep N377 bij