Werk aan N377 begint pas in 2019

Balkbrug - Tijdens de inloopavond over de plannen van de provincie Overijssel met de N377 en N340 blijkt al snel dat er nog een lange weg te gaan is voordat de veranderingen zijn doorgevoerd.

‘Ik verwacht dat we niet eerder dan in 2018 het hoofdcontract met de aannemer kunnen sluiten’, zegt projectmanager Henk van Ommen. ‘Dan wordt het wel 2019 voordat er daadwerkelijk met de aanpassing van beide wegen begonnen gaat worden.’ In welke volgorde de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden kan Van Ommen niet zeggen. ‘Daar houden wij ons volledig buiten. De aannemer bekijkt wat voor hem de beste, meest efficiënte volgorde is.’

Betere doorstroming

Ronald Folders spreekt namens Plaatselijk Belang Balkbrug de wens uit dat de aannemer toch eerst begint met de aanpassingen aan de N377 en zeker die in het centrum van Balkbrug. Daar is een onderdoorgang gepland bij het huidige kruispunt. ‘Wanneer die onderdoorgang gerealiseerd is, hebben we geen verkeerslichten meer in het centrum waardoor het verkeer goed kan doorstromen. Ideaal wanneer we te maken krijgen met extra verkeer vanwege het werk aan de N340’, zegt Folders.

De inwoners van Balkbrug moeten overigens rekening houden met een lange periode van ongemak wanneer er aan de tunnel gewerkt wordt. Van Ommen schat in dat dit 1 à 2 jaar gaat duren. ‘De bereikbaarheid in die periode is nog wel een punt van aandacht.’

Grond aankopen

Tijdens de inloopbijeenkomst hangt een overzichtelijke lijst met maatregelen die samen het optimalisatiepakket vormen. Dit pakket laat zien hoeveel maatregelen de aannemer kan uitvoeren binnen de vastgestelde plafondprijs voor de aanbesteding van het project. Deze maatregelen komen dus bovenop de werkzaamheden die sowieso uitgevoerd worden bij de N340/N48 en N377 zoals de aansluitingen bij Ommen en de onderdoorgang in Balkbrug.

Een aantal inwoners van Balkbrug geeft aan dat wat hen betreft de schop wel direct de grond in mag. ‘Nu duurt het in het uiterste geval nog tot 2023 voordat de onderdoorgang hier een feit is.’ De benodigde tijd hangt ook af van de aanschaf van de benodigde grond langs beide wegen om de aanpassingen te kunnen realiseren. ‘Hopelijk kunnen we de grond aankopen zonder dat er een onteigeningsprocedure gebruikt moet worden’, blikt Van Ommen alvast vooruit.

Positieve stemming

Ten aanzien van de aanpassingen bij Varssen Ommen zegt de projectleider heel duidelijk dat die volgens de onderzoeken niet nodig waren. ‘Verkeerskundig klopt alles. We hebben alle maatregelen tegen het licht gehouden en daaruit bleek dat Varssen niet hoefde te veranderen. Het verkeer zou daar zeker de eerste tien jaar niet vastlopen.’ De politiek besliste uiteindelijk toch tot aanpassing van het traject om de gewenste bereikbaarheid van het achterland te garanderen.

De stemming tijdens de bijeenkomst in Balkbrug was vooral positief. Het publiek dat in grote getale gekomen was had volop gelegenheid tot het stellen van vragen en om de diverse panelen met voorstellen aanpassingen te bekijken.