Voerfabriek wordt kantoorgebouw

Nieuwleusen - De voormalige voerfabriek aan de Den Hulst wordt omgetoverd in een sprankelend, aansprekend en modern kantoorgebouw voor het personeel van de Bam Nieuwleusen.

Bam heeft momenteel ongeveer 110 medewerkers die werkzaam zijn in Nieuwleusen, maar wil dit aantal uitbreiden met 140 arbeidsplaatsen. De kans bestaat dat dit oploopt tot 190. Om deze ambitie te kunnen realiseren is uitbreiding noodzakelijk.

De gemeente Dalfsen is positief over de plannen. In een ambtelijke notitie stelt de gemeente: 'Als BAM niet kan uitbreiden op de huidige locatie verhuist de kantoorfunctie naar een andere locatie buiten onze gemeente. Het gevolg is een verlies van ca. 60 arbeidsplaatsen (op het kantoor).'

Naast de werkgelegenheid speelt ook het herstel van historisch industrieel erfgoed en opwaardering van de ruimtelijke omgeving een belangrijke rol bij de besluitvorming. 'De huidige locatie wordt ruimtelijk opgewaardeerd, waarbij de cultuurhistorie van de locatie centraal staat: de opslagsilo en fabricage van veevoer. Hiermee wordt mogelijk voorkomen dat de oude hallen in de toekomst leeg komen te staan en daardoor verpauperen. De nieuwbouw wordt voorzien van zonnepanelen en wekt zijn eigen energie voor 50 procent op.' In het gebouw zijn de laatste jaren verschillende andere bedrijven actief geweest, als laatste zat er een kringloopwinkel in.

Opvallende toren

Bij de ontwerpplannen is het oorspronkelijk gebouw het uitgangspunt. Het gebouw heeft de opvallende toren als kenmerk. De bouwer gaat met innovatieve technieken er voor zorgen dat het gebouw zijn oorspronkelijk uitstraling terugkrijgt maar toch ook voldoet aan de huidige eisen en vanzelfsprekend een goed en prettig werkklimaat oplevert voor de werknemers. De bedoeling is dat het robuuste betonskelet zoveel mogelijk wordt gehandhaafd. In de plannen wordt over het gebruik van materialen gesteld dat de toren wordt uitgevoerd in geïsoleerde panelen met een kunsthars gebonden toplaag, hierdoor blijft de oorspronkelijke uitstraling gehandhaafd en is de buitenkant dan een robuuste en onderhoudsarme afwerking.

Heel duidelijk blijkt uit de plannen dat alles goed geïsoleerd wordt. Voor de verwarming en koeling van het gebouw wordt een warmtepompinstallatie aangebracht. Groot voordeel is dat dit systeem een gasaansluiting overbodig maakt. In het gebouw wordt  verder vloerverwarming gerealiseerd. Om de ruimte van voldoende verse lucht te voorzien wordt een luchtbehandelingskast geplaatst op het dak van het gebouw. Deze kast is voorzien van warmte-terugwinning en een verwarmings- en koelbatterij voor het verwarmen en koelen van de ventilatielucht.

Naast de vele interne innovatieve maatregelen komen er ook veel parkeerplaatsen bij het nieuwe kantoor. Om dit te realiseren worden de drie woningen Den Hulst 104, 106 en 108 gesloopt. Ook wordt de op- en afrit structuur op de N377 verbeterd ten opzichte van de huidige situatie, het aantal op- en afritten wordt verminderd en er wordt een constructie aangelegd waarbij het personeel in de spitstijden soepel en vlot het terrein kan oprijden of verlaten. Daarnaast worden de beeldbepalende bomen aan de weg zoveel mogelijk gespaard. De plannen worden op verzoek van de gemeenteraad op 22 januari in de raadscommissie besproken.