Brede evaluatie over Koopzondagen

Hardenberg - Vooruitlopend op een voorstel aan de gemeenteraad over openstelling op zondagen in de toekomst, wordt met ingang van volgende week een grootscheepse evaluatie gehouden onder alle winkeliers in de gemeente over de pilot van afgelopen zomer en de openstelling van de supermarkten sinds eind oktober.

Om een totaalbeeld te krijgen van ervaringen en standpunten onder de ondernemers in de gemeente is I&O Research gevraagd om een evaluatie uit te voeren. Alle winkeliers ontvangen daarvoor volgende week een brief. Het rapport met de uitkomsten wordt media december 2018 opgeleverd. Aan de hand daarvan wil het college van B&W een voorstel doen aan de gemeenteraad over het al dan niet voortzetten van de koopzondagen.