‘Programma Vreedzame School werkt fantastisch’

Hardenberg - Bij Jenaplanschool Het Palet zijn zes leerlingen geïnstalleerd als mediator.

Bijna twee jaar volgt openbare Jenaplanschool Het Palet inmiddels het programma De Vreedzame School. In dit programma draait het om sociale competenties en democratisch burgerschap. Eén van de onderdelen is het werken met leerlingmediatoren.

Conflicten oplossen

Kinderen van de bovenbouw leren de mediatorrol te spelen in het oplossen van conflicten. Afgelopen week ontvingen zes leerlingen een certificaat voor het voltooien van de training. De zes leerlingen zijn officieel geïnstalleerd als mediator.

Zij hebben nu een rol in het oplossen van conflicten. ‘Deze leerling-mediatoren bemiddelen in de pauzes bij conflicten tussen medeleerlingen. Ze doen dat altijd samen met een maatje. Kinderen spreken heel snel over ruzie, maar vaak betreft het een meningsverschil. Op basis van het programma wordt ze geleerd dat je een meningsverschil kunt uitpraten door kritisch te luisteren, de oorzaak te zoeken,’ vertelt schooldirecteur Monique Dikken. 'Natuurlijk zijn ook ouders bij het programma betrokken en blijft er het toeziend oog van de leerkrachten, die de ontwikkelingen goed in de gaten houden en vooral samen met de mediatoren in gesprek blijven.’

Het werken met het programma de Vreedzame School biedt veel houvast. ‘Dit programma werkt heel nadrukkelijk aan de sociale competenties van kinderen, maar ook aan burgerschap en democratie. Daarmee past het programma uitstekend bij de huidige eisen van de maatschappij; kinderen vormen tot wereldburger,’ stelt Dikken. Bij de Vreedzame School worden de leerlingen bewust betrokken in het samen vormgeven en bewaken van een goed en veilig klimaat: ‘Het is heel goed om de kinderen zelf verantwoordelijkheid te geven in het oplossen van conflicten’, geeft Dikken aan.

Zij is is superenthousiast over het programma van de Vreedzame School en merkt naar eigen zeggen heel duidelijk de positieve gevolgen. ‘Sinds wij met het programma werken is er zogezegd meer ‘vrede’ binnen onze school. De sfeer is fantastisch en de leerlingen staan echt voor elkaar. Je merkt ook dat de kinderen het fijn vinden om conflicten met elkaar op te lossen. En als ze er onderling niet uitkomen, schromen ze niet om er een volwassene bij te halen. Ook dat is knap,’ prijst Dikken. De Jenaplanschool werkt volop aan de Vreedzame School. Een titel, die naar verwachting in mei 2019 wordt bekrachtigd met de overhandiging van het keurmerk.