Nieuwe stembureaus in gemeente Hardenberg

Hardenberg - Het college van burgemeester en wethouders heeft stembureaus aangewezen voor de verkiezing van de Provinciale Staten op 20 maart 2019, die samenvalt met de verkiezingen voor de leden van het Algemeen Bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta en de leden van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen.

Er zal dan niet gestemd kunnen worden bij Clara Feyoena. Het stembureau aldaar is niet beschikbaar wegens een verbouwing. In verband daarmee wordt uitgeweken naar ‘de Smidse’, een bijgebouw van de Kandelaarkerk in Heemse. Ook is er een alternatief gezocht voor het stembureau in obs Baalder omdat deze locatie niet voldoet op het gebied van toegankelijkheid. In plaats van obs Baalder kan er straks gestemd worden bij Zaal Mulder in Baalder. Ook het stembureau op obs De Eiber in Dedemsvaart is op 20 maart 2019 niet beschikbaar. Daarvoor in de plaats wordt zitting gehouden in kerkelijk centrum De Fontein.

De komende weken worden nog mogelijkheden onderzocht voor het inrichten van een stembureau op of bij het station in Hardenberg.