‘Samenhang is belangrijk’

Dedemsvaart - ‘Ga uit de versnippering en kijk wat je kunt redden’.

Die oproep doet Meine Fernhout als voorzitter van Plaatselijk Belang Dedemsvaart aan het gemeentebestuur en de DMC met betrekking tot de invulling van het Centrumplan. PBD betreurt het feit dat er voortdurend naar deelplannen wordt gekeken. Hij doelt dan onder andere op woningbouwplannen aan de Julianastraat Noord en de afwaardering van de detailhandel in dat gebied, maar ook op woningbouw in het gebied Markt/De Wisseling en naar invulling van het bedrijventerrein Mercator. ‘De samenhang van het gebied is heel belangrijk. Daar moet je brede aandacht voor hebben. Net als voor het winkelbestand, andere bedrijvigheid, dat nu ook nog heel erg versnipperd is door het dorp. maar bijvoorbeeld ook voor de huisvesting in het centrumgebied.’

Terug naar tekentafel

‘Wij vinden het jammer dat het allemaal los van elkaar staat. Het is in onze optiek ook niet de beste benadering om alle gebiedjes afzonderlijk te bekijken. Wij zeggen: Ga nou even met elkaar kijken naar de kwaliteit van het hele gebied. Doe het goed. Terug naar de tekentafel,’ aldus Fernhout, die binnenkort een gesprek hierover met de DMC, wethouder Martijn Breukelman, maar ook gebiedswethouder Alwin te Rietstap wil organiseren. Fernhout realiseert zich dat het misschien een achterhoedegesprek wordt, maar wil het graag toch nog eens gezegd hebben dat hij vindt dat de aanpak van het Centrumplan anders moet.

Mooie entree

‘Wij willen bijvoorbeeld heel graag een mooie entree voor ons dorp. Tot nog toe heeft de discussie zich in dit verband toegespitst op de verhuizing van de Aldi naar bedrijventerrein Mercator, maar dat is voor ons niet zo interessant. Wij vinden het belangrijk dat er met elkaar gekeken wordt naar de kwaliteit van het hele gebied. En de kwaliteit is ons insziens niet gediend met versnippering, maar alleen door zaken in samenhang met elkaar te ontwikkelen en te realiseren. Daar gaan we met name in dit nieuwe jaar voor,’ aldus de voorzitter van PBD.