Plaatselijk Belang groeit uit tot Dorpsraad

Dedemsvaart - Huisvesting, toegankelijkheid, bereikbaarheid. Dat zijn enkele belangrijke speerpunten dit jaar voor Plaatselijk Belang. Een organisatie, die met een goed luisterende en faciliterende overheid steeds meer werk krijgt en belangrijker wordt.

‘Door de terugtrekkende overheid wordt er steeds meer een appèl gedaan op de inzet en de deskundigheid van Plaatselijk Belang. Dat is soms best moeilijk, maar maakt het vrijwilligerswerk ook heel boeiend,’ vindt voorzitter Meine Fernhout. Hij prijst zich gelukkig met zijn mede-bestuursleden, die met een tevreden gevoel terugkijken op 2018 en vol enthousiasme aan de slag gaan in dit nieuwe jaar.

Dorpsraad

‘PBD krijgt steeds meer verantwoordelijkheid en dat betekent dat je als organisatie ook verandert. We werken inmiddels met werkgroepen binnen het bestuur, die op gezette tijden verantwoording over hun werk afleggen. De organisatie groeit langzaam toe naar een soort van dorpsraad, waarbij wij gevoed worden door de wensen van de bevolking. Zo is er bijvoorbeeld een Ouderinitiatief voor huisvesting van mensen met een beperking. Men wil niet dat een Stichting die zorg organiseert, maar zelf de regie in handen houden. Als PBD kunnen en gaan wij dit jaar zorgen dat dat gesprek op gang komt en kijken hoe we een en ander kunnen organiseren,’ vertelt Fernhout.

Huisvesting is overigens slechts een van de vele onderwerpen die dit jaar op de agenda van PBD staan. Onderwerpen die met name besproken worden met gebiedswethouder Alwin te Rietstap. PBD prijst zijn betrokkenheid en inzet. ‘De wethouder is bereid op alle fronten mee te denken. En juist dat biedt veel perspectief voor een mooie toekomst in ons dorp, dat we steeds mooier/aantrekkelijker hopen te maken.