Mooie mijlpaal bij De Venekloeten

Kloetendonk - De 44-jarige carnavalsvereniging De Venekloeten heeft de magische grens van 850 leden overschreden. Dat maakte Tonnie Hulleman zaterdag bij de sleuteloverhandiging van Kloetendonk bekend. De sleutel werd aan Prins Kees en Jeugdprins Justin overhandigd door gebiedswethouder Alwin te Rietstap.

Deze sprak van een bijzonder moment en een grote verantwoording, die er vanaf nu op de schouders van de prinsen en hun hofhouding rust. 'Pak het niet lichtzinnig op en ga er zorgvuldig mee om,' adviseerde te Rietstap. Vanaf het bordes bij The Fellowship of Acoustics keek de wethouder van de ChristenUnie met verwondering naar de honderden vrolijk uitgedoste carnavalisten, die zich voorbereidden op de grote optocht. Het aantal praalwagens en loopgroepen was groter dan ooit tevoren met bijzonder eerbetoon voor kbs De langewieke, die dit jaar met een praalwagen en een loopgroep van liefst 225 deelnemers aanwezig was. De school stelde de klimaatveranderingen aan de orde met de vraag: Vieren wij over 44 jaar zomercarnaval in maart? 

Naast de klimaatveranderingen werden ook tal van andere actuele thema's 'op de hak genomen', zoals het verlangen voor meer blauw op straat. De beide prinsen maakten na het in ontvangst nemen van de sleutel van Kloetendonk meteen gebruik van de mogelijkheid om een aantal veranderingen door te voeren. Bij proclamatie werd onder meer gesteld dat er meer groen in de Julianastraat moet komen met schuine parkeerplaatsen, dat de subsidie voor dorpsevenementen weer op de agenda komt en dat gemeentelijke regels en bureaucratie ingekort worden. Het werd allemaal met een driewerf alaaf ondersteund.

Na de officiële plichtplegingen zette de bonte stoet zich in beweging voor een zegetocht door het dorp met de woorden van spreekstalmeester Hulleman: Feest zo, dat het een feest blijft!