Buddy Project Hardenberg gaat verder als stichting

Hardenberg – Bij Notariskantoor Bentum Nijboer in Hardenberg zijn dexe week statuten ondertekend om officieel bekend te maken dat het Buddy Project Hardenberg de komende jaren verder gaat als Stichting Buddy Project Hardenberg.

De Stichting Buddy Project Hardenberg maakt een koppeling voor de periode van 4 maanden tussen betrokken inwoners uit de gemeente Hardenberg en bewoners van het AZC en statushouders. Doel is om hen te helpen met de integratie in onze gemeente. Het project maakte in het
afgelopen jaar een stevige groei door.

Het eerste project begon met 25 deelnemers op 1 november 2017, maar ondertussen kent het vierde project 122 deelnemers. De Stichting Buddy Project Hardenberg is opgericht vanuit het advies van het bestuur van het Diaconale Platform om de financiën goed te regelen, om transparant te kunnen werken en de mogelijkheid om giften te kunnen ontvangen.

Daarvoor is er een bankrekening geopend en wordt er daarna een ANBI status aangevraagd, waardoor het mogelijk wordt voor particulieren om hun giften ook van de belasting te kunnen aftrekken.O nze dank om dit mogelijk te maken gaat uit naar Bentum NijboerNotarissen in Hardenberg.