Verbetering N340 en N377

De provincie gaat de provinciale wegen N340 (Ommen-Zwolle) en N377 (Lichtmis-Coevorden) verbeteren en veiliger maken. Dat gaat gepaard met bezuinigingen...