Windpark De Veenwieken

Windpark De Veenwieken is gepland ten zuiden van de kern van Dedemsvaart en wordt globaal begrensd door de Verlengde Zestiende Wijk, de Van Rooijens Hoofdwijk/Driehoekweg, de N36, Schapendijk en het Ommerkanaal. Initiatiefnemers De Wieken en Raedthuys Windenergie willen vijf windturbines in de gemeente Hardenberg en vijf windturbines in de gemeente Ommen neerzetten.